Ιταλική Κουζίνα-CHE SARA

Τηλ.: 2103412421 - Νοταρά 38 κ. Χρ. Σμύρνης, Ταύρος
Τηλ.: 2103412421 - Νοταρά 38 κ. Χρ. Σμύρνης, Ταύρος