ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ- ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ- ΣΕΡΒΙΣ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2109520563
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89