ΙΡΙΔΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ & ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΧΑΝΔΡΩΝ-ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Κηφισοδότου 38