Πολίτικη Κουζίνα-ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Τηλ.: 2109825512 - Ναϊάδων 96, Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: 2109825512 - Ναϊάδων 96, Παλαιό Φάληρο