ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 'METROPOLITAN HOSPITAL'

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργοί
ΑΡΕΩΣ 18 & ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ