Μεζεδοπωλεία-ΜΕΖΕΔΡΑ

Τηλ.: 2105440444 - Γρηγορίου Κυδωνιών, Πλ. Ειρήνης, Αιγάλεω
Τηλ.: 2105440444 - Γρηγορίου Κυδωνιών, Πλ. Ειρήνης, Αιγάλεω