ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑ

Αθήνα - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Λακαιδέμονος 1, Αμπελόκηποι