Τενεκεδάκια

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλ: 21 0682 3014
Αγίας Παρασκευής 17
Τηλ: 21 0682 3014