Δεληολάνης-Αττική-Καλλιθέα

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 214