Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 214

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 214