ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2109418950/ 6937331331
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 34 17673
2109418950/ 6937331331