Καπέλα Χρυσαφούδη

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Λεωχάρους 15, Αθήνα