ΔΕΛΑΤΟΛΑ Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ - ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αθήνα - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πολυτεχνείου 32, Νέο Ηράκλειο