ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατροι
2102844077,6932175290 Σύντομη Περιγραφή
Κουντουριώτου 26