ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

Ηράκλειο - ΓΑΖΙ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
Ν.Καζατζάκη 13 Γάζι