ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΥΛΟΣ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Ηράκλειο - ΓΑΖΙ

Ειδικότητα: Δερματολόγοι
2810824804 , 6942922536 Σύντομη Περιγραφή
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 239 & ΓΡ.ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 1