ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ηράκλειο - ΓΑΖΙ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Ελευθερίου Βενιζέλου 256