ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ&ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤ/ΚΩN

Μανγησία - ΒΟΛΟΣ

Νέγρη 25, Βόλος 383 34, Ελλάδα