Α.Β. Βασιλόπουλος-Βόλος-1

Τηλ.: 24210-32412, Fax: 24210-39351
2ας Νοεμβριου
Τηλ.: 24210-32412, Fax: 24210-39351