Ναυτικοί Όμιλοι-ΒΟΛΟΣ - Ι.Ο. ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ

2ας Νοεμβριου & Ξενοφωντος