Νεφρολογικό Ιατρείο Μιχαλόπουλος Χ. Απόστολος

Σέρρες - ΣΕΡΡΕΣ

Π. Κωστοπούλου 6, Σέρρες