Καταστήματα Εxpert -Υπ.Ελλάδα-Σέρρες

23210-23923 - 97550/60
Σολωμου Διον. & Παπανδρεου Γ.
23210-23923 - 97550/60