Το Χρυσό-Σέρρες

2321023930
Εθνικής Αντιστάσεως και Κύπρου