Λάμπρος Α. Καλόγηρος, Αλλεργιολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Λεοφώρος Πρωτόπαππα 13-15