Σουβλάκια Αττική-Ηλιούπολη Ο Υμμητός

2109940398
Λεωφόρος Ειρήνης 12