Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας-Πάτρα Παραλία Αθανασοπούλου Αργυρώ

2610523703 Εργατικές Κατοικίες Παραλίας
Αγίου Ιωάννου
2610523703 Εργατικές Κατοικίες Παραλίας