ΙΚΑ-Πάτρα-Παραλία

2610524802 Εργατικές Κατοικίες Παραλίας
Αγίου Ιωάννου
2610524802 Εργατικές Κατοικίες Παραλίας