Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας-Αχαΐα-Μιντιλόγλι Πάτρας - Δασκαλάκη Γεωργία

Τηλ.: 2610521283
Αγίου Κωνσταντίνου 64
Τηλ.: 2610521283