ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΝΑ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Περιφέρεια Αττικής - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατροι
Κελεού 12