ΕΛΕΝΗ Δ. ΚΟΝΔΥΛΗ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Α.Π.Θ. - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Περιφέρεια Αττικής - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

2110135632 - 6948729131 Σύντομη Περιγραφή
ΜΟΥΡΙΚΗ 51 ΕΛΕΥΣΙΝΑ