ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε. ΣΤΑΜΟΥ

Περιφέρεια Αττικής - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
Μακρυγιάννη 5 & Χατζηδάκη, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ