ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΠΕΥΚΑ

2310673377
ΛΕΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 62