Κτηματολογικά Γραφεία-ΠΕΥΚΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

8η Ειρηνης 19