Αντώνιος Σανοζίδης

Θεσσαλονίκη - ΠΕΥΚΑ

Παπανικολαου 25-27