ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-Ν. ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Περιφέρεια Αττικής - ΛΟΥΤΣΑ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
Λ. ΒΡΑΒΡΩΝΟΣ 85 ΑΡΤΕΜΙΔΑ