Δρ.ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΛΟΥΤΣΑ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 151 (4η Στάση)