ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΛΟΥΤΣΑ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
Λεωφόρος Βραυρώνος 151 (4η στάση)