ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ-ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
2102753815-6977799490 Σύντομη Περιγραφή
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56-52 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ