ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Γρυπάρη 83 Καλλιθέα, Τ.Κ. 17671 Δήμος Καλλιθέας, Νομός Αττικής