ΤΗΛΕΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Τηλ 216 809 2185
ΙΑΣΟΝΟΣ 14, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17672
Τηλ 216 809 2185