Πνευμονολογικό Ιατρείο Βάρης Θάλεια Καρέλη

Περιφέρεια Αττικής - ΒΑΡΗ

Αρτέμιδος 8 και Τριπτολέμου, Βάρη