ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΡΗΣ - Α.ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ

Αθήνα - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Αναγυρουντος & Γαυριου 3 ΒΑΡΗ