ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜD - XEIΡΟΥΡΓΟΣ - ΒΑΡΗ

Περιφέρεια Αττικής - ΒΑΡΗ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2109656291,6972728331 Σύντομη Περιγραφή
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 4-6 ΒΑΡΗ