ΚΑΠΙΩΤΟΥ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Σέρρες - ΣΕΡΡΕΣ

Βενιζέλου 45, ΣΕΡΡΕΣ