Εφορίες-Σέρρες - Β Δ.Ο.Υ.

Πατριάρχου Γρηγορίου Εβδόμου 33