ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΟΛΟΓΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ

Αθήνα - ΚΗΦΙΣΙΑ

Ειδικότητα: Δερματολόγοι
2108080034,6937038216 Σύντομη Περιγραφή
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 220 ΚΗΦΙΣΙΑ