Ταβέρνες-Μοντέρνες ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ

Τηλ.: 2106230080 - Δροσίνη 12-14, Κηφισιά
Τηλ.: 2106230080 - Δροσίνη 12-14, Κηφισιά