ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ-ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΚΗΦΙΣΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 230