ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2107777563,6932768083 Σύντομη Περιγραφή
Λεωφόρος Κηφισίας 18 Αθήνα