Θερινοί Κινηματογράφοι-Alpha Odeon Abana

210 6715905 Κήπος μέ τραπέζια
Λ.Κηφισίας 234
210 6715905 Κήπος μέ τραπέζια